Finplus Online

HALP

Finplus Aanlyn

Transaksies, Inbetaling(Deposito) of Uitbetalings word gedoen en per datum gelys.
As jy met Tabs werk in Transaksies invoeg is die orde Aan(Begunstigde/persoon) en dan Vir(Item, Enter save die transaksie.
Die totaal is Read-only, om die totaal te verander, verander die eenheidsprys of die aantal.

Die tuisblad wys gewoonlik net die huidige maand se transaksies, stel die almanak om ou transaksies te sien.

Opsomming en Navraag van verskeie kombinasies kan bekom word.

Fakture of State kan gedoen word by die Aksies kolom by die Tuis of Filter blaaie.

By Profiel->Opsies kan jy jou Adres, Taal, en VAT opsies stel en 'n logo oplaai.

BTW is optioneel en doen outomaties berekeninge.

Hierdie webtuiste werk beste op Google Chrome.

Finplus Online

Transactions: Incomes(Deposits) or Expenses(Payments) are done and listed per date.
Input pages have the Tab button orders optimised for fast input.

The Home page shows only the current month's transactions, set the date to see older transactions.

Summaries and enquiries can be found at Summary of; VAT and Graphing.

Invoices, Statements and Qoutes can be generated as pdf or mailed by clicking on the Invoice logo in the Actions column in Transaction data tables.

at Profile->Options you can set your Address, Language, VAT options and upload a logo.

VAT is optional and is calculated automatically.

This website works best on Google Chrome.